Plean Gníomhaíochta don Oideachas

AP_2017_ir_coverPlean Gníomhaíochta don Oideachas 2017

Foilsíodh plean bliantúil níos mionsonraithe i leith 2017, inar leagadh amach bearta na bliana, i mí Feabhra 2017.

Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2017

Preasráitis

Comhairliúchán / Aighneachtaí

  • Foilseofar anseo ar ball na haighneachtaí a fuarthas a bhain go sainiúil le Plean 2017.

Tuarascálacha ar an Dul Chun Cinn