Speansais Airí

Foilsíonn ár nAirí go rialta mionsonraí maidir leis na speansais a tabhaíodh i gcaitheamh an ama agus iad i mbun a ndualgas oifigiúla. Cuimsíonn na speansais seo costais taistil agus cothabhála, costas taistil thar lear ar dhualgais oifigiúla, etc. Tá mionsonraí na speansas seo ar fáil anseo.