An tAire Stáit le freagracht as Oiliúint, Scileanna, Nuálaíocht agus Taighde agus Forbairt, John Halligan T.D.

Minister John HalliganTá John Halligan T.D. ina Aire Stáit d’Oiliúint, Scileanna, Nuálaíocht, Taighde agus Forbairt.  Athcheapadh John mar Aire Stáit sa Roinn i mí an Mheithimh 2017 agus cuireadh Oiliúint, Scileanna, Nuálaíocht, Taighde agus Forbairt mar shainchúram air.

Cuimsíonn cúram John freagracht maidir le Breisoideachas, cláir Phrintíseachta agus Oiliúna, Iompar Scoile, Taighde san Ard-Oideachas agus Feidhmiú Chlár Horizon 2020 na hÉireann i dtaca le taighde, forbairt, eolaíocht agus teicneolaíocht; agus rannpháirtíocht na hÉireann i nGníomhaireacht Spáis na hEorpa.

Roimhe sin, bhí John ina Aire Stáit sa Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta agus sa Roinn Oideachais agus Scileanna agus freagracht speisialta air maidir le hOiliúint, Scileanna agus Nuálaíocht ón 6 Bealtaine 2016.

Toghadh John chuig Comhairle Cathrach Phort Láirge den chéad uair in 1999 ar son Pháirtí na nOibrithe. Ina dhiaidh sin, bhí sé mar iarrthóir neamhspleách sna Toghcháin Áitiúla in 2009 agus bhí sé ar cheann an chomhaireamh ina thoghcheantar féin, agus, le linn an téarma sin, bhí sé ina Mhéara ar Phort Láirge ó 2009 go 2010.

Toghadh chuig Dáil Éireann den chéad uair é in 2011 mar Theachta Neamhspleách do thoghcheantar Phort Láirge agus, ó shin i leith, bhí sé ina bhall de roinnt Coistí, an Coiste um Nós Imeachta agus Pribhléidí, Seirbhís Phoiblí agus Formhaoirsiú agus Gnóthaí an Aontais Eorpaigh ina measc.

Chomhbhunaigh sé an Chomhghuaillíocht Neamhspleách i mí Eanáir 2015 agus chuaigh an grúpa sin de pholaiteoirí a raibh an dearcadh céanna acu isteach sa Rialtas i mí na Bealtaine 2016.

Is as Port Láirge do John ó dhúchas. Tá sé ina cheardchumannaí agus ina ghníomhaí pobail le fada an lá. D’oibrigh sé leis an gcuideachta lastais coimeádáin Bell ar feadh roinnt blianta sula ndeachaigh sé leis an bpolaitíocht go lánaimseartha.

Tá triúr clainne aige agus tá sé ina bhall de Amnesty International le fada an lá agus an-suim aige san eolaíocht agus sa dúlra. Tugann sé an-tacaíocht do na healaíona freisin agus tá a leabhar filíochta féin foilsithe aige, ‘Drop by Drop Upon the Heart’.