An tAire Stáit um Ardoideachas, Mary Mitchell O’Connor T.D.

Minister Mary Mitchell OConnorIs í Mary Mitchell O’Connor TD an tAire Stáit sa Roinn Oideachais agus tá freagracht speisialta uirthi i leith an Ard-Oideachais. Ceapadh í ar an 14 Meitheamh 2017.

Roimhe sin, bhí Mary ina hAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta ón 6 Bealtaine 2016. Bhí Mary tiomanta go hiomlán do mhisean a Roinne a bheith chun tosaigh maidir le lánfhostaíocht ardchaighdeáin agus inbhuanaithe a chruthú i ngach réigiún sa tír agus d’oibrigh sí go han-dlúth le hÚdarás Forbartha Tionscail na hÉireann, Fiontraíocht Éireann, Fondúireacht Eolaíochta Éireann agus Oifigí Fiontair Áitiúil agus a Roinn ag cur clár na bpost chun cinn agus é le feiceáil, den chéad uair le beagnach deich mbliana anuas, go raibh breis agus 2 mhilliún duine fostaithe in Éirinn.

Toghadh Mary chuig an Dáil ar a céad iarracht in Olltoghchán na bliana 2011 agus bhí sí ar bharr an chomhairimh i dToghcheantar Dhún Laoghaire. Atoghadh í agus bhí sí ar cheann an chomhairimh arís in Olltoghchán 2016.

Bhí Mary ina Príomhoide i Scoil Cholmcille sa Scrín i gContae na Mí sular ghlac sí ceannas ar The Harold School i nGlas Tuathail, Contae Bhaile Átha Cliath. Tá sí ina cónaí i gCábán tSíle agus tá beirt mhac aici.