Aire Oideachais agus Scileanna, Joe McHugh T.D.

Minister McHugh PhotoIs é Joe McHugh TD an tAire Oideachais agus Scileanna. Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit sa Roinn Cultúir le cúram as an nGaeilge, an Ghaeltacht agus na hOileáin ab ea é roimhe seo, go dtí Deireadh Fómhair 2018. Ceapadh é ina chomhchathaoirleach ar Thionól Parlaiminteach na Breataine-na hÉireann in Iúil 2011. In Iúil 2012, toghadh an Teachta McHugh ina chathaoirleach ar Chomhchoiste an Oireachtais chun Comhaontú Aoine an Chéasta a Chur i bhFeidhm. In 2016, atoghadh an Teachta McHugh chun Dáil Éireann mar Theachta de chuid Fhine Gael i nDún na nGall.

I 1971 a rugadh Joe, an dara leanbh de chúigear a rugadh do Denis agus Mary. Tógálaí agus feirmeoir ab ea Denis agus altra ceantair ab ea Mary. Tá cónaí ar an teaghlach i gcónaí i gClaggan, Carraig Airt.

Fuair Joe a chuid scolaíochta i Scoil Náisiúnta Iomlaigh agus i gClochar Loreto, Baile na nGallóglach. Ghnóthaigh sé céim onóracha san Eacnamaíocht agus sa tSocheolaíocht ó Choláiste Phádraig, Má Nuad, i 1992 agus Ard-Dioplóma Oideachais i 1993.

Múinteoir tíreolaíochta agus matamaitice ab ea Joe i gClochar Loreto i Leitir Ceanainn idir 1993-95 agus mhúin sé Eacnamaíocht go dtí an t-ardleibhéal in Dubai idir 1995-1996. Oibrí Óige Pobail ab ea é i gCoill an Ghleanna, Leitir Ceanainn, idir 1996-1999.

Rinneadh ionadaí poiblí de chuid Fhine Gael de i Meitheamh 1999 nuair a toghadh é ina bhall de Chomhairle Contae Dhún na nGall ar son thoghcheantar Bhaile na nGallóglach. Bhunaigh sé Comhairle Óige Dhún na nGall, i measc rudaí fiúntacha eile, as ar lean an chéad fhóram óige in Éirinn a toghadh go daonlathach. Ba é Joe an cathaoirleach ar an Líonra Réigiún Eorpach chun Teicneolaíocht na Cumarsáide a Chur i bhFeidhm, mar ar leag sé béim ar leathanbhanda a sholáthar i gceantair na teorann.

Toghadh Joe ina Sheanadóir in 2002 agus ba é urlabhraí Fhine Gael é sa Seanad idir 2002 agus 2007 ar Ghnóthaí Pobail, Tuaithe, Gaeltachta agus Muirí.

Roimhe seo, ba é an tAire Stáit don Diaspóra agus don Fhorbairt Idirnáisiúnta.

Tá Joe pósta ar Olwyn Enright, tá triúr clainne acu agus tá cónaí orthu i gClaggan, Carraig Airt.