Skillnet Ireland

Maidir Linne

Is í Skillnet Ireland an ghníomhaireacht náisiúnta atá freagrach as cur chun cinn agus as éascú na foghlama sa lucht saothair in Éirinn. Tugann Skillnet Ireland cistiú do bhreis agus 50 grúpa ionadaíocha sa tionscal, ag tacú le breis agus 15,000 cuideachta agus 50,000 oiliúnaí gach bliain.

Bunaíodh sa bhliain 1999 í, agus faigheann sí cistiú ón gCiste Náisiúnta Oiliúna (NTF) tríd an Roinn Oideachais agus Scileanna (DES).

Ár bhfeidhmeanna

Tugann Skillnet Ireland cistiú do líonraí foghlama a sholáthraíonn oiliúint le fóirdheontais do chuideachtaí agus d’fhostaithe, agus oiliúint shaor in aisce do chuardaitheoirí poist, trí roinnt eochair-chlár:

Clár na Líonraí Oiliúna

Is é Clár na Líonraí Oiliúna an príomhchlár arna chistiú ag Skillnet Ireland. Tacaíonn an clár le gníomhaíochtaí na Líonraí Foghlama arna stiúradh ag fiontair thar réimse leathan earnálacha tionscail agus réigiún tíreolaíochta. I dteannta leis na deontais arna ndámhachtain le Skillnet Ireland, is amhlaidh a ranníocann na cuideachtaí a ghlacann rannpháirt sa Líonra Foghlama Skillnet lena gcláir oiliúna féin freisin. Le haghaidh tuilleadh eolais cliceáil anseo chun to teacht ar ár Líonraí.

Clár Scileanna na Todhchaí

Is sruth cistiúcháin é Clár Scileanna na Todhchaí d’fhorbairt clár nuálach nua lena dtugtar aghaidh ar easnaimh scileanna ag teacht aníos laistigh de na hearnálacha fáis. Foghlaim a thuilleadh anseo.

Forbairt Lucht Bainistíochta: Skillnet Ireland

Is tairiscint shaincheaptha í Forbairt Lucht Bainistíochta atá deartha chun cumais bhainistíochta a thabhairt d’úinéirí agus bainisteoirí gnó ar ríthábhachtach don rath fadtéarmach iad. Foghlaim a thuilleadh anseo.

Clár um Ghníomhachtúchán Fostaíochta

Soláthraíonn Líonraí Foghlama Skillnet Ireland oiliúint agus socrúcháin fostaíochta dóibh siúd a bhíonn ag lorg fostaíochtaí nó dóibh siúd a bhíonnn ag iarraidh teacht isteach sa lucht saothair in athuair. Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh faisnéise.

Teagmháil

Láithreán gréasáin:
www.skillnetireland.ie
Ríomhphost:info@skillnetireland.ie
Seoladh: Skillnet Irealnd, An Cúigiú hUrlár, Q House, 76 Bóthar an Aitinn, Áth an Ghainimh, Baile Átha Cliath 18. D18 E268
Guthán: (01) 2079630

Féach freisin