Léargas – an Biúró Malairte

Cé Sinn

Eagraíocht neamhbhrabúis is ea Léargas (CHY 8317), atá faoi lánúinéireacht na Roinne Briesoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta; is é an tAire a cheapann an Bord aige.

Cad a dhéanaimid

Mar Ghníomhaireacht Náisiúnta le haghaidh an Chláir  Erasmus +, tá Léargas freagrach as maoiniú dílárnaithe a thagann ón gCoimisiún Eorpach  a íoc amach trí chúrsa cláir bhliantúil a bhainistiú. Baineann sé seo leis na deiseanna a chuirtear ar fáil sa chlár a chur chun cinn i dteannta le tacaíocht ghníomhach ionas go mbeidh eagraíochtaí a bhfuil spéis acu ann iarratas a chur isteach ar thacaíocht airgeadais le haghaidh moltaí ar thograí, go háirithe tograí a bhaineann le daoine ó phobail faoi mhíbhuntáiste.

Chomh maith le clár Erasmus +, reáctháil Léargas réimse de chláir atá maoinithe go náisiúnta ar nós An Tionscnaimh um Chomhionannas Oideachais agus WorldWise, chomh le chomhchláir idir Éirinn agus an Bhreatain ar nós NcompasS agus Causeway. Tá baint ag Léargas freisin, ar chuireadh ón Roinn Briesoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta, le comhiarratas le hÚdarás Oideachais Thuaisceart Éireann chun mír an Oideachais Roinnte de Siocháin IV a riar.

Teagmháil

Gréasáin:www.leargas.ie

Seoladh:
Léargas, 
King's Inns House,
Sráid Parnell,
Baile Átha Cliath.
D01 A3Y8

Teil: +353 (0)1 887 1200

R-Phost: info@leargas.ie