Lárionad Náisiúnta um Threoir san Oideachas

Cé Sinn

Tá NCGE ina ghníomhaireacht de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna. Is iad na príomhróil atá aige tacú agus forbairt a dhéanamh ar chleachtas treorach i ngach réimse oideachais agus cur le beartas na roinne sa réimse treorach.

Cad a dhéanaimid

  • Soláthraíonn sé tacaíocht do Mhúinteoirí Tacaíochta i mBunscoileanna
  • Soláthraíonn sé tacaíocht do Threoirchomhairleoirí i scoileanna dara leibhéal
  • Soláthraíonn sé tacaíocht do Threoirchleachtóirí in oideachas tríú leibhéal
  • Soláthraíonn sé tacaíocht do Threoirchleachtóirí a oibríonn le daoine fásta atá in oideachas
  • Soláthraíonn sé tacaíocht do Threoirchleachtóirí a oibríonn i gcláir Ógtheagmhála agus i gcláir den chineál céanna

Teagmháil

Gréasáin:www.ncge.ie
R-phost:ncgeinfo@ncge.ie
Seoladh: NCGE, 189-193 Sráid Parnell, Baile Átha Cliath 1, D01 P6X2

Teil: +353 (0)1 8690715/6
Facs: +353 (0)1 8823817

Féach Freisin