Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin

Cé Sinn

I 2002 rinne an Rialtas an cinneadh Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin a bhunú ar shuíomh Ghráinseach Ghormáin ar son Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (DIT), Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (HSE), agus a Ranna faoi seach. Achtaíodh an reachtaíocht lena mbunaíodh an Ghníomhaireacht i 2005 agus ainmníodh an lá bunaithe mar 10 Bealtaine 2006.

Cad a dhéanaimid

Is í an aidhm atá ag an nGníomhaireacht ná ceathrú nua bheoga a bhunú sa chathair ina mbeidh éagsúlacht d’úsáidí inti, ar bhealach ina léirítear tuiscint ar shuíomh Ghráinseach Ghormáin, ar na comharsanachtaí atá thart air agus ar an bpobal reatha. 

Áirítear le feidhmeanna na Gníomhaireachta ná:

  • Forbairt an tsuímh a chur chun tosaigh mar láthair le haghaidh oideachais, sláinte agus áiseanna eile;
  • Socruithe a chur i bhfeidhm chun leas a bhaint as forbairt taighde nó obair chomhairliúcháin a dtugann an Ghníomhaireacht fúithi;
  • Glacadh le dílsiú shuíomh Ghráinseach Ghormáin agus an réadmhaoin a d’fhág an FSS nó DIT;
  • Tabhairt faoi thalamh ar an suíomh a athnuachan nó a chaomhnú nó an méid sin a éascú;
  • Cead a iarraidh chun talamh a fhorbairt chun forbairt an tsuímh sa todhchaí a éascú;
  • An straitéis iomchuí soláthair a chur i bhfeidhm maidir le míreanna faoi leith den suíomh; agus
  • Straitéis chumarsáide a eagrú le go n-éascófar comhairliúchán le cónaitheoirí áitiúla, le hearnálacha sláinte agus oideachais, agus le hionadaithe ó cheardchumainn, ó fhostóirí agus ón bpobal.

Teagmháil

Fréasáin:www.ggda.ie
R-phost:communications@ggda.ie

Seoladh:Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin, Gráinseach Ghormáin Íochtarach, Baile Átha Cliath 7.

Teil:+353(1) 402 4140

Féach Freisin