Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI)

Cé Sinn

Bunaíodh Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann ar 6 Samhain 2012 faoin Acht um Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta (Oideachas agus Oiliúint) 2012.  Tá an tÚdarás nua á chruthú trí thrí chomhlacht a chónascadh a bhfuil freagrachtaí dámhachtana agus dhearbhú cáilíochta araon orthu: Comhairle na nDámhachtainí Breisoideachais agus Oiliúna (FETAC), Comhairle na nDámhachtainí Ardoideachais agus Oiliúna (HETAC) agus Údarás Náisiúnta Cáilíochtaí na hÉireann (NQAI).  Tá an tÚdarás nua tar éis feidhmeanna uile na dtrí chomhlacht leagáide a ghlacadh chuige féin mar aon le feidhm dhearbhú cáilíochta Bhord Cáilíochta Ollscoileanna na hÉireann agus beidh feidhmeanna nua aige, nó feidhmeanna gur le déanaí a ndearnadh feidhmeanna reachtúla astu, i réimsí ar leith.

Cad a dhéanaimid

Glacfaidh an t-údarás chuige féin feidhmeanna uile na gceithre chomhlacht thuasluaite.  San áireamh ina measc seo tá na feidhmeanna seo a leanas: an Creat Náisiúnta Cáilíochtaí a bhainistiú, dearbhú cáilíochta a dhéanamh ar institiúidí breisoideachais agus oiliúna agus ar institiúidí ardoideachais agus oiliúna, cláir oideachasúla a bhailíochtú agus dámhachtainí a bhronnadh ar fhoghlaimeoirí.

Teagmháil

 

Greasáín:www.qqi.ie

R-phost:cliceáil anseo chun ríomhphost


Seoladh: 26-27 Lána Denzille, Baile Átha Cliath 2 D02 P266

Teil: +3531 905 8100