Coimisiún na Scrúduithe Stáit (SEC)

Cé Sinn

Is ionann SEC, a bunaíodh i 2003, agus comhlacht poiblí neamhrannach faoi choimirce na Roinne Oideachais agus Scileanna.

Cad a dhéanaimid

  • Tá SEC tiomanta do bheith ag obair i gcomhpháirtíocht le húdaráis scoile agus le soláthraithe oideachais d’fhonn córas scrúdaithe agus measúnaithe ar ardchaighdeán a sholáthar atá éifeachtach, cóir agus inrochtana agus d’fhonn a áirithiú go bhfeidhmítear an córas i dtimpeallacht oscailteachta, trédhearcachta agus cuntasachta.
  • Tá SEC freagrach as forbairt, measúnú, creidiúnú agus deimhniú a dhéanamh ar scrúduithe dara leibhéal i stát na hÉireann: an Teastas Sóisearach agus an Ardteistiméireacht. Is ionann Coimisiún na Scrúduithe Stáit agus comhlacht poiblí neamhrannach faoi choimirce na Roinne Oideachais agus Scileanna.

Teagmháil

Gréasáin:www.examinations.ie

Seoladh:
SEC,
Corr na Madadh,
Baile Átha Luain,
Co na hIarmhí
N37 TP65
Teil: 090 644 2700
Facs: 090 644 2744