An tSeirbhís Oideachais Leanúnaigh agus Scileanna (SOLAS)

Cé Sinn

Is ionann SOLAS an Údarás Náisiúnta Oiliúna agus Fostaíochta na hÉireann. Bunaíodh é i Deireadh Fómhair na bliana 2013 faoin An tAcht um Breisoideachais agus Oiliúna 2013.

Cad a dhéanaimid

Comhordóidh agus maoineoidh SOLAS an raon leathan clár oiliúna agus breisoideachais ar fud na tíre agus tá sainchúram leis ná a chinntiú go soláthrófar cláir bhreisoideachas agus oiliúna ar ardchaighdeán na 21ú aois do chuardaitheoirí jabanna agus d'fhoghlaimeoirí eile.

Teagmháil

Greasáin:www.solas.ie
R-phost:info@solas.ie
Seoladh: Ceannoifig SOLAS, 27-33 Sráid Bhagóid Uachtarach, Baile Átha Cliath. D04 VX58
Teil: (01) 607 0500
Facs: (01) 607 0608

Féach Freisin