An tÚdarás um Ard-Oideachas

Cé Sinn

Is é an tÚdarás um Ard-Oideachas an comhlacht reachtúil pleanála agus forbartha beartas d’ardoideachas agus do thaighde in Éirinn. Tá cumhachtaí comhairleacha leathana ag HEA ar fud na hearnála oideachais tríú leibhéal ar fad. Ina theannta sin, is é an t-údarás maoinithe do na hollscoileanna, do na hinstitiúidí teicneolaíochta agus do roinnt institiúidí ardoideachais ainmnithe.

Cad a dhéanaimid

  • Tuilleadh forbartha a dhéanamh ar ardoideachas
  • Athbhreithniú leanúnach a choinneáil ar an éileamh ar an ardoideachas agus ar an ngá atá leis
  • Cuidiú le comhordú a dhéanamh ar infheistíocht stáit in ardoideachas agus tograí a ullmhú d'infheistíocht den sórt sin
  • Na deontais arna gceadú ag an Oireachtas a leithroinnt i measc ollscoileanna, institiúidí teicneolaíochta agus institiúidí ainmnithe
  • Cur chun cinn a dhéanamh ar bhaint amach comhionannais deiseanna in ardoideachas agus ar dhaonlathú ardoideachais.

 

Teagmháil

Gréasáin:www.hea.ie
R- Phost:info@hea.ie

Seoladh:
Teach Phlásóg an tSrutháin,
Ascaill Crampton,
Bóthar Shíol Bhroin,
Baile Átha Cliath 4
D04 C2Y6


Teil: +353(1) 231 7100
Lo-Call Number: 1890 200 637
Facs: +353(1) 231 7172