An Foras Taighde ar Oideachas (FTO)

Cé Sinn

Cuireadh an Foras Taighde ar Oideachas (FTO) ar bun sa bhliain 1966. Ionad barr feabhais sa taighde, sa mheasúnacht agus sa mheastóireacht ó thaobh oideachais de is ea an Foras, a bhfuil clú idirnáisiúnta bainte amach aige. Bunaíodh an Foras mar chomhlacht corparáide faoi Alt 54 den Acht Oideachais, 1998 ar an 9 Meán Fómhair 2015.

Cad a dhéanaimid

Seo a leanas príomhfhreagrachtaí an Fhorais: 

  • Taighde neamhspleách a dhéanamh ar gach uile ghné den oideachas ar gach uile leibhéal den chóras oideachais, lena n-áirítear taighde a chuirfidh bonn eolais faoi cheapadh beartais agus a fheabhsóidh caighdeáin oideachais; agus
  • Seirbhís tacaíochta measúnachta a chur ar fáil do scoileanna agus d’ionaid oideachais (lena n-áirítear trialacha caighdeánaithe a fhorbairt agus a chur ar fáil, mar aon le huirlisí measúnachta eile).

Teagmháil

Láithreán Gréasáin:www.erc.ie
R-phost:info@erc.ie
Seoladh: Coláiste Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath 9
Teil: 01 837 3789