An Coimisiún chun Drochúsáid Leanaí a Fhiosrú (CICA)

Cé Sinn

Bunaíodh CICA ar an 23 Bealtaine, 2000, de bhun an Achta um Choimisiún chun Drochúsáid Leanaí a Fhiosrú 2000. Níl aon ról aige maidir le cúiteamh airgeadais. Tá an fheidhm sin faoin mBord Sásamh d’Institiúidí Cónaithe (RIRB).

Cad a dhéanaimid

  • Éisteacht le fianaise ar dhrochúsáid ó dhaoine a líomhnaíonn gur fhulaing siad drochúsáid ina n-óige, in institiúidí, i rith na tréimhse ó 1940 nó níos luaithe ná sin, go dtí an lá atá ann inniu
  • Fiosrúchán a dhéanamh ar dhrochúsáid leanaí in institiúidí i rith na tréimhse sin agus, i gcásanna inar deimhin leis go raibh drochúsáid, na cúiseanna, an nádúr, na himthosca agus an mhéid a bhaineann le drochúsáid den sórt sin a chinneadh
  • Tuarascálacha a ullmhú agus a fhoilsiú ar thorthaí an fhiosrúcháin agus ar a mholtaí maidir le déileáil leis na héifeachtaí a bhaineann le drochúsáid den sórt sin.

Teagmháil

Gréasáin:www.childabusecommission.ie
Seoladh:
Urlár 2,
Teach Fhaiche Stiabhna,
Ardán Phort an Iarla,
Baile Átha Cliath 2.
D02 PH42
Teil: (01) 662 4444
Lo-Call: 0845 3098 139 (N.I. and U.K.)