An Chomhairle um Oideachais Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG)

Cé Sinn

Bunaíodh COGG faoi fhorálacha Airteagal 31 den Acht Oideachais 1998 tar éis feachtais faoi stiúir Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge, Gaelscoileanna agus Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta d’fhonn struchtúr a bhunú chun freastal ar riachtanais scoileanna Gaeltachta agus Gaelscoileanna. Baineann ról COGG le hoideachas bunscoile agus le hoideachas iarbhunscoile araon.

Cad a dhéanaimid

  • Soláthar acmhainní teagaisc
  • Soláthar seirbhísí tacaíochta
  • Taighde

Teagmháil

Gréasáin:www.cogg.ie
R-phost:eolas@cogg.ie

Seoladh:
COGG,
35 Cearnóg Mhic Liam, 
Baile Átha Cliath 2 D02 KH36

Teil: (01) 634 0831
Facs: (01) 634 1002