An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta

Cé Sinn

Bunaíodh an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (NCSE) le feabhas a chur ar sholáthar seirbhísí oideachais do dhaoine a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu ag eascairt as míchumais agus béim faoi leith ar leanaí ann.  Bunaíodh an Chomhairle den chéad uair mar chomhlacht reachtúil neamhspleách ar ordú an Aire Oideachais agus Eolaíochta i Nollaig 2003.

Cad a dhéanaimid

Tugann an NCSE tacaíocht do scoileanna agus do thuismitheoirí trína ghréasán d’Eagraithe Riachtanais Speisialta Oideachais (SENO) laistigh de limistéir shainithe thíreolaíochta.  Is féidir le SENO comhairle a chur ar scoileanna agus ar thuismitheoirí maidir leis na háiseanna, na seirbhísí agus na hacmhainní atá ar fáil le cuidiú le leanaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu. Tá freagracht ar gach SENO le haghaidh scoileanna faoi leith, bunscoileanna, iarbhunscoileanna agus scoileanna speisialta ina cheantar féin.

Bíonn SENO ag plé le hiarratais le haghaidh teagaisc bhreise agus tacaíocht Cúntóra Riachtanas Speisialta le haghaidh leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu ó gach scoil aitheanta. Cuidíonn an SENO freisin le hiarratais ar iompar agus ar Theicneolaíocht Chúnta.

Tá ainm agus sonraí teagmhála an SENO i do cheantar ar fáil ar láithreánh Gréasáin NCSE.

Teagmháil

Gréasáin:www.ncse.ie
Seoladh:
NCSE,
1-2 Sráid an Mhuilinn,
Baile Átha Troim,
Co. na Mí
C15 P2KC

Teil: 046 9486400
Facs: 046 9486404