An Chomhairle Mhúinteoireachta

Cé Sinn

Bunaíodh an Chomhairle Mhúinteoireachta mar chomhlacht reachtúil i mí an Mharta 2006.

Cad a dhéanaimid

  • Múinteoireacht a chur chun cinn ag leibhéal na bunscoile agus na hiarbhunscoile
  • Forbairt ghairmiúil na múinteoirí a chur chun cinn agus caighdeáin sa ghairm a rialú.

Teagmháil

Gréasáin:www.teachingcouncil.ie
R-phost:info@teachingcouncil.ie

Seoladh: Bloc A, Campas Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Co. Chill Dara.
W23 Y7X0

Teil: +353 (0)1 651 7900

LoCall 1890 224 224

Facs: + 353 (0)1 651 7901