An Bord um an gCiste Reachtúil Foras Cónaithe

Cé Sinn

Bunaíodh an Bord um an gCiste Reachtúil Foras Cónaithe an 25 Márta 2013 (an Bord) faoi fhorálacha An Achta um an gCiste Reachtúil Foras Cónaithe, 2012. Ghlac an Bord le hainm na seirbhíse "Caranua" i mí Dheireadh Fómhair 2013.

Cad a dhéanamid

Déanann an Bord maoirseacht ar úsáid ranníocaíochtaí airgid suas le €110m atá geallta ag na pobail chreidimh chun tacú le riachtanais beagnach 15,000 duine a tháinig slán ó mhí-úsáid leanaí in institiúidí cónaithe. Tá dámhachtainí ón mBord Sásamh d'Institiúidí Cónaithe nó dámhachtainí coibhéiseacha ó na cúirteanna faighte ag na marthanóirí sin. 

Tá ceangal ar an mBord géilleadh d'fhorálacha Acht 2012 agus do bheartas an Rialtais i dtaca le feidhmiú a fheidhmeanna. Ghabh Ciste Reachtúil na bhForas Cónaithe (an Ciste) áit an Bhoird Airgeadais Oideachais, atá scortha anois.

Is iad príomhfheidhmeanna an Bhoird, mar atá leagtha síos san Acht:

Deontais a íoc le hiarchónaitheoirí ionas gur féidir leo leas a bhaint as seirbhísí faofa, lena n-áirítear; seirbhísí meabhhairshláinte, seirbhísí sóisialta sláinte agus pearsanta, seirbhísí oideachais agus seirbhísí tacaíochta tithíochta. Lena chois sin, cothóidh sé tuiscint i measc na ndaoine a bhfuil baint acu le soláthar na seirbhísí faofa agus na seirbhísí atá ar fáil go poiblí d'iarchónaitheoirí ar thionchar na mí-úsáide ar iarchónaitheoirí.

Teagmháil

Gréasáin:www.caranua.ie
R-phost:info@caranua.ie

Seoladh: Caranua, PO Box 12477, BAC 1

Saorghlao:

Éire: 1800 212477

UK: 0808 234 1303 (Is féidir go mbeidh táillí ann ó líonraí móibíleacha áirithe)

áit ar bith: +353 1 8742277 (ní uimhir saorfhóin í seo ó lasmuigh d’Éirinn agus an RA)

Facs: (01) 874 5709

Féach Freisin