Leithdháileadh do Theagasc Oideachais Speisialta - Iarbhunscoileanna

Leithdháileadh do Theagasc Oideachais Speisialta

Ciorclán chuig Údaráis Bhainistíochta na nIar-Bhunscoileanna go léir: Meánscoileanna, Pobalscoileanna agus Scoileanna Cuimsitheacha, agus Príomhoifigigh Feidhmiúcháin na mBord Oideachais agus Oiliúna.

Íoslódáil Ciorclán 0008/2019 - Leithdháileadh do Theagasc Oideachais Speisialta