Iarratais ar Iompar Riachtanais Speisialta Oideachais (RSO) le linn na Tréimhse Srianta Covid-19 reatha

D'fhonn a chinntiú go leanfar le próiseáil na n-iarratas ar iompar scoile do leanaí le riachtanais speisialta oideachais beidh roghanna a leanas ar fáil go sealadach do thuismitheoirí/chaomhnóirí ar mhaith leo iarratas a dhéanamh:

Iarratais ar Iompar Riachtanais Speisialta Oideachais (RSO) le linn na Tréimhse Srianta Covid-19 reatha

Naisc Ghaolmhara: