Fógra faoi Uisce a Fhiuchadh eisithe do chustaiméirí a bhfuil Ionad Cóireála Uisce Léim an Bhradáin ag soláthar dóibh

Tá Fógra faoi Uisce a Fhiuchadh eisithe ag Uisce Éireann agus Comhairle Contae Fhine Gall, tar éis dóibh dul i gcomhairle le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, chun cosaint a dhéanamh ar shláinte na gcustaiméirí a bhfuil Ionad Cóireála Uisce Léim an Bhradáin ag soláthar dóibh. Tá an méid seo curtha in iúl don Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil. Tá an Fógra faoi Uisce a Fhiuchadh eisithe, le héifeacht láithreach, i gcomhair an tsoláthair ar fad mar bheart réamhchúraim i ndiaidh fadhbanna leis an bpróiseas cóireála san Ionad Cóireála Uisce a bhféadfadh sé gur chuir siad isteach ar an bpróiseas díghalrúcháin a dhéanann deimhin den uisce a bheith sábháilte le hól.

Tá na fadhbanna réitithe anois, ach tá an t-uisce ag sreabhadh tríd an gcóras, agus seo an fáth a bhfuil an Fógra faoi Uisce a Fhiuchadh i bhfeidhm.

Tá a thuilleadh eolais ar fáil anseo