Coróinvíreas / Covid-19

Is déanaí

26 Márta 2020: Clár Béile Scoile

25 Márta 2020: Litir chuig príomhoidí agus múinteoirí

24 Márta 2020Covid-19 Ráiteas ón Roinn Oideachais agus Scileanna  Scoileanna, réamhscoileanna agus suíomhanna breisoideachais agus ardoideachais dúnta go dtí an 19 Aibreán 2020 chun tacú le leathadh Covid-19 a shrianadh

19 Márta 2020:Fógraíonn an tAire McHugh, Cealú na dTrialalcha Praiticiúla agus Béaltrialacha feidhmíochta an Teastais Shóisirigh agus na hArdteistiméireachta

Acmhainní do scoileanna

  1. Comhairle agus acmhainní ó NEPS faoi chonas páistí agus daoine óga a choinneáil slán i rith Covid-19
  2. Póstaer Covid-19
  3. Póstaer "Clúdaigh do chasacht agus do shraoth"
  4. Coróinvíreas póstaer sláinteachais
  5. Eolas sonrach ón HPSC
  6. Comhairle ón bPríomhoifigeach Leighis do Thuismitheoií agus Scoileannaí
  7. Ciorcláin agus ráitis ón Roinn
  8. Comhairle taistil

Acmhainní do shuíomhanna oideachais eile

  10. Póstaer Covid-19
  11. Eolas sonrach ón HSE
  12. Físeán sláinteachais Coronavirus
  13. Ciorcláin agus ráitis na Roinne
  14. Comhairle taistil

Eolas Breise


1. Tacaíochtaí do scoileanna agus do mhúinteoirí

pdst_logo

https://www.pdst.ie/DistanceLearning


scoilnet_logo

Tacaíonn Scoilnet múinteoirí agus tuismitheoirí chun acmhainní úsáideacha a roinnt.


13 Márta 2020: Litir chuig príomhoidí Scoilnet agus PDST


2. Comhairle agus acmhainní ó NEPS faoi chonas páistí agus daoine óga a choinneáil slán i rith Covid-19

Tá comhairle agus acmhainní curtha ar fáil ag síceolaithe NEPS, de chuid an Roinn Oideachais agus Scileanna, do dhaoine óga le conas coinneáil slán fad atá scoileanna dúnta.

Tá nótaí treorach déanta ag síceolaithe NEPS do thuismitheoirí atá ag tabhairt tacaíochta do pháistí, le nósanna nua a chruthú sa bhaile. Tá sé ríthábhachtach go bhfuil plean don lá ag páistí/daoine óga le coinneáil slán faoin am seo.

Tá comhairle curtha amach ag síceolaithe NEPS do thuismitheoirí agus scoileanna faoi chonas caint le leanaí agus le daoine óga faoi Covid-19 ar fáil anseo.


3 Póstaer Covid-19

Cliceáil ar an bpóstaer chun cóip a íoslódáil

covid19_poster_ir

Tá an Roinn Oideachais agus Scileanna tar éis faisnéis do scoileanna, réamhscoileanna agus d'institiúidí tríú leibhéal ar Covid-19 a uasdátú; arna cur ar fáil ag an Roinn Sláinte agus Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte an FSS tar éis cruinniú de chuid na Foirne Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí.

Tá dochtúirí sláinte poiblí ar fáil chun dul i gcomhairle le scoileanna ar bhearta sábháilteachta a bheadh le déanamh dá mbeadh aon ábhar imní ag baill foirne nó ag daltaí.

Ba chóir d'aon duine a bhí sna réigiúin bhainteacha le 14 lá anuas agus ar a bhfuil casacht, gearranáil, deacrachtaí riospráide nó fiabhras iad féin a leithlisiú agus glao fóin a chur ar dhochtúir teaghlaigh láithreach.

Ba chóir d'aon duine atá tar éis taisteal ón na réigiúin bhainteacha agus nach bhfuil aon siomptóim orthu dul chuig http://www.hse.ie/ chun comhairle a fháil.

Is é an gníomh is tábhachtaí is féidir linn a dhéanamh chun muid féin a chosaint ar Covid-19 ár lámha a ní go rialta agus sláinteachas maith riospráide a bheith againn.

De réir mar a chuirfear tuilleadh comhairle nó faisnéise ar fáil, eiseofar chuig scoileanna í agus postálfar ar shuíomh gréasáin na Roinne í.

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála a chuireann comhairle taistil ar fáil do gach saoránach Éireannach.

Nóta - Is iad réigiúin bhainteacha Covid-19: Mórthír na Síne, an Chóiré Theas, an tSeapáin, Singeapór, Hong Cong, an Iaráin agus na réigiúin seo a leanas i dtuaisceart na hIodáile - Lombardy, Veneto Emilia-Romagna agus Piedmont.


4."Clúdaigh do chasacht agus do shraoth" Póstaer do bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna

Cliceáil ar na bpóstaeir chun cóip a íoslódáil

handwashing_primary_ir  handwashing_post_primary_ir

5. Córnvíreas póstaer sláinteachais

Cliceáil ar an póstaer chun cóip a íoslódáil

wash_your_hands_poster


6. Eolas sonrach ón HSE

Le haghaidh treorach nuashonraithe a bhaineann go sonrach le suíomhanna oideachais tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Lárionad Faire um Chosaint Sláinte (HPSC)

7. Comhairle ón bPríomhoifigeach Leighis do Thuismitheoirí Scoileanna


8. Ciorcláin agus ráitis na Roinne


9. Comhairle taistil

Má tá do scoil ag taisteal chun na hIodáile

Má tá do scoil ag taisteal chun: China, South Korea, Japan, Singapore, Hong Kong agus Iran


10. Póstaer Covid-19

Is féidir an póstaeir a íoslódáil anseo ar Chomhairle do Shláinte Phoiblí


11. Eolas sonrach ón HSE

Le haghaidh treorach nuashonraithe a bhaineann go sonrach le suíomhanna oideachais tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Lárionad Faire um Chosaint Sláinte (HPSC)

12. Físeán sláinteachais Coronavirus

13. Ciorcláin agus ráitis na Roinne

14. Comhairle taistil

Má tá do scoil ag taisteal chun na hIodáile

Má tá do scoil ag taisteal chun: ChinaSouth KoreaJapanSingaporeHong Kong agus Iran