Ciorcláin Nua - Eanáir agus Feabhra 2018

Ciorcláin Nua

Uimhir

Teideal / Íoslóidáil

Earnáil

Dáta

0001/2018Scéim aisíoctha táillí múinteoirí 2017Bunoideachas, Iarbhunoideachas01/01/2018
0002/2018Feidhmiú an Aonaid um Sheirbhísí Tacaíochta Airgeadais (FSSU)Iarbhunoideachas15/01/2018
0003/2018Leadership and Management In Post-Primary SchoolsIarbhunoideachas16/01/2018
0004/2018Comhchlár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiúil Leantach do Mhúinteoirí Oideachais Speisialta – 2018/2019Bunoideachas, Iarbhunoideachas19/01/2018
0005/2018Teastas Iarchéime in Oideachas Scoláirí ar an Speictream Uathaigh (SU) le haghaidh múinteoirí atá ag obair le Scoláirí ar an SU i Scoileanna Speisialta, i Ranganna Speisialta nó mar Mhúinteoirí Oideachais Speisialta i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna príomhshrutha – 2018/2019Bunoideachas, Iarbhunoideachas19/01/2018
0006/2018Post-Graduate Certificate/Diploma Programme of Continuing Professional Development for Teachers working with Students with Special Educational Needs (Autism Spectrum Disorder)Bunoideachas, Iarbhunoideachas24/01/2018
0007/2018Leithdháileadh Ceadaithe De Phoist Teagaisc Scoilbhliain 2018/19 - Meánscoileanna DeonachaIarbhunoideachas01/02/2018
0008/2018Scoileanna Pobail & Cuimsitheacha - Leithdháileadh Ceadaithe De Phoist Teagaisc Scoilbhliain 2018/19Iarbhunoideachas01/02/2018
0009/2018Bhoird Oideachais Agus Oiliúna - Leithdháileadh Ceadaithe De Phoist Teagaisc Scoilbhliain 2018/19BOOanna01/02/2018
0010/2018Socruithe soláthar foirne i mBunscoileanna don scoilbhliain 2018/19Bunoideachas02/02/2018
0011/2018Scéim Deontais Le hAghaidh Trealaimh Tfc – An Scoilbhliain 2017/2018Bunoideachas, Iarbhunoideachas05/02/2018
0012/2018Scéim an Athshannta Shealadaigh le hAghaidh Múinteoirí cláraith sna Bunscoileanna AitheantaBunoideachas12/02/2018
0013/2018Teagasc agus adhradh creidimh i scoileanna dara leibhéal áirithe i gcomhthéacs Airteagail 44.2.4 de Bhunreacht na hÉireann agus Ailt 30 den Acht Oideachtais 1998Iarbhunoideachas12/02/2018

Naisc Ghaolmhara: