Bord na nAchomharc um Fhoirniú Bunscoile

Bord na nAchomharc um Fhoirniú Bunscoile

Tionólfar an chéad chruinniú eile de Bhord na nAchomharc um Fhoirniú Bunscoile chun déileáil le hachomhairc do scoilbhliain 20/21 i mí Meitheamh.  Is é an spriocdháta chun achomhairc a chur faoi bhráid ná 15/06/2020.  Ní mór achomhairc a chur faoi bhraid Rannóg na Leithdháiltí Bunscoile,An ROS,Baile Átha Luain, ar an bhfoirm iarratais (Aguisín F Ciorclán 0018/20).  

Chun tuilleadh a fheiceáil Leithdháiltí Múinteoirí - Bunscoil