Bhord na nAchomharc um Fhoirniú Bunscoile

Tionólfar an chéad chruinniú eile de Bhord na nAchomharc um Fhoirniú Bunscoile chun déileáil le hachomhairc do scoilbhliain 19/20 i mí Dheireadh Fómhair.  Is é an spriocdháta chun achomhairc a chur faoi bhráid ná 09/10/19.  Ní mór achomhairc a chur faoi bhraid Rannóg na Leithdháiltí Bunscoile,An ROS,Baile Átha Luain, ar an bhfoirm iarratais (Aguisín F Ciorclán 0019/2019).