Athruithe ar an Scéim Sos Gairme don Scoilbhliain 2017/2018

Sos Gairme 2017/2018

NÓTA TÁBHACHTACH: Mar fhreagairt ar na ceisteanna a dúisíodh maidir le soláthar múinteoirí, cuirfear roinnt áirithe srianta, curtha i bhfeidhm ag an scéim sosa gairme, ar fionraí ar feadh an chuid eile den scoilbhliain reatha 2017/18. Is féidir le scoileanna múinteoirí atá ar Shos Gairme a fhostú mar ionadaí gan na srianta a bhí curtha hle Alt 5.1, Caibidil 8 (Scéim Sosa Gairme) maidir leis na Téarmaí agus na Coinníollacha Fostaíochta do Mhúinteoirí Cláraithe i mBunscoileanna agus i Meánscoileanna Aitheanta.

Féach Nóta Eolais: Athruithe ar an Scéim Sos Gairme don Scoilbhliain 2017/18