Athbhreithnithe ar an nGairmthreoir

Athbhreithnithe ar an nGairmthreoirGheall an Roinn Oideachais agus Scileanna sa Straitéis Náisiúnta Scileanna 2025 agus sa Phlean Gníomhaíochta don Oideachas 2016-2019, go dtosódh sí ar athbhreithniú nua ar na huirlisí gairmthreorach agus ar an eolas gairme atá ann faoi láthair do scoláirí agus do dhaoine fásta agus go molfaí athruithe chun feabhas a chur ar na huirlisí agus ar an eolas reatha atá i bhfeidhm ar fud an chórais oideachais agus oiliúna in Éirinn

Is é is cuspóir leis an athbhreithniú a áirithiú go bhfuil eolas gairmthreorach ábhartha ar ardchaighdeán á sholáthar againn do scoláirí ón leibhéal iar-bhunoideachais suas go dtí leibhéal an ardoideachais agus an bhreisoideachais. Féachfar san athbhreithniú ar chaighdeán an eolais atá ar fáil do scoláirí agus do dhaoine fásta i dtaca leis an ngairmthreoir, ar fhoinsí an eolais sin agus ar an gcaoi a bhfuil an córas eagraithe chun tacú le scoláirí agus le daoine fásta sa réimse sin.

Is iad Indecon International Consultants atá i mbun an Athbhreithnithe ar an nGairmthreoir.

 Suirbhéanna