GDPR

RGCS (GDPR)

An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS)

Chun Polasaí um Chosaint Sonraí na Roinne a rochtain, agus mioneolas maidir le do chearta um chosaint sonraí agus an duine atá ar fáil mar theagmhálaí – féach an t-eolas ar ár leathanach um Chosaint Sonraí.

Trédhearcacht - Fógraí Príobháideachta

Tá Fógraí Príobháideachta na Roinne ar an leathanach seo. Déanfar é a uasdhátú ó am go ham. Má tá aon cheist agat maidir leis an nóta príobháideachta, cuir ríomhphost le do thoil chuig dpo@education.gov.ie

Féach le do thoil achoimre ardleibhéil ar an bhFógra Príobháideachta do roinnt de na príomhghníomhaíochtaí próiseála a tharlaíonn laistigh den Roinn, Fógra Príomháideachta na Roinne.

Féach thíos chun na Fógraí Príobháideachta a rochtain a bhaineann le sainghníomhaíochtaí próiseála na Roinne lena mbaineann sonraí pearsanta na ndaoine sonraí seo a leanas a rochtain, déanfar é seo a uasdhátú ó am go ham