Nóta Príobháideachais - Comhdháil bhliantúil na gcigirí idirnáisiúnta Cuspóir
Nóta Príobháideachais - Grianghraif agus íomhánna
Nóta Príobháideachais le haghaidh an Oifigigh um Chosaint Sonraí agus an Aonaid um Chosaint Sonraí
Nóta Príobháideachais - Sparánachtaí Oideachas Ceoil Neamh-Phríomhshrutha