Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

Cé Sinn

Ar 1 Iúil 2013, díscaoileadh na 33 Choiste Gairmoideachais (CGOanna) agus tháinig 16 Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) ina n-áit. Bunaítear agus rialaítear na BOOanna faoi réir an Achta um Boird Oideachais agus Oiliúna 2013. Comhlacht reachtúil is ea gach BOO lena stádas corparáide féin.

Cad a dhéanamaid

Údaráis oideachais reachtúla is ea BOOanna a bhfuil freagracht acu as oideachas agus oiliúint, obair óige agus réimse d’fheidhmeanna reachtúla eile.  Bainistíonn agus oibríonn BOOanna scoileanna dara leibhéal, coláistí breisoideachais, scoileanna náisiúnta pobail píolótach agus réimse d’ionaid aosoideachais agus breisoideachais a sholáthraíonn cláir oideachais agus oiliúna.

Teagmháil

BOOanna

Féach Freisin