Ar 1 Iúil 2013, díscaoileadh na 33 Choiste Gairmoideachais (CGOanna) agus tháinig 16 Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) ina n-áit
Más rud é nach bhfuil iarratasóir sásta leis an gcinneadh ar a chuid/cuid deontais, is féidir leis/léi achomharc a dhéanamh air seo chuig an oifigeach achomhairc sa chomhlacht dámhachtana deontais a rinne an cinneadh laistigh de 30 lá.
Is ionann an Bord Achomharc um Iompar Scoile agus Comhlacht Neamhspleách arna cheapadh ag an Aire Stáit ag an Roinn Oideachais agus Scileanna....
Ar 1 Iúil 2013, díscaoileadh na 33 Choiste Gairmoideachais (CGOanna) agus tháinig 16 Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) ina n-áit.
Bunaíodh Comhairle Taighde na hÉireann trí chumasc idir Comhairle Taighde na hÉireann um na Daonnachtaí agus na hEolaíochtaí Sóisialta (IRCHSS) agus Comhairle Taighde na hÉireann um Eolaíocht, Innealtóireacht agus Theicneolaíocht (IRCSET). Fógraíodh an cumasc i bPlean an Rialtais um Athchóiriú na hEarnála Poiblí i mí na Samhna 2011.