Oideachas: Éire a Ullmhú don Bhreatimeacht

Oideachas Bunscoile agus Iar-bhunscoile a bhfuil Taisteal Trasteorann i gceist ann

Gach lá trasnaíonn páistí agus daoine óga ó Éirinn agus ón RA an teorainn chun dul ar scoil i ndlínse a chéile. Is rogha é sin a dhéanann teaghlaigh, agus beidh an rogha sin ann i gcónaí faoin gComhlimistéar Taistil fiú má fhágann an RA an tAontas Eorpach.

22 Nollaig 2021 Faisnéis do Scoileanna faoin mBreatimeacht:

Tá dian-idirbheartaíocht ar siúl idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe maidir leis an gComhaontú Saorthrádála (FTA), agus ag an bpointe seo, níl aon tásc ann go mbeidh conclúid rathúil ann.

Is é measúnú na Roinne é, áfach, nach mbeidh tionchar mór ag Brexit, ar an iomlán, ar oibríochtaí na scoileanna ó lá go lá.

D’ainneoin an mheasúnaithe sin, is féidir go bhféadfadh saincheisteanna níos fadtéarmaí a bheith ann amhail moilleanna sna slabhraí soláthair, ar gá dlúthfhaireachán a dhéanamh orthu le himeacht ama.

Príomhoidí: Má tá aon cheist agat, nó má tá soiléiriú á lorg agat nach féidir leat a fháil ag gov.ie/Brexit ba chóir duit ríomhphost a sheoladh chuig Brexit_Desk@education.gov.ie


Breis eolais: