Aonad um Thuismitheoirí agus Fhoghlaimeoirí

Cé Sinn

Riarann an tAonad um Thuismitheoirí agus Fhoghlaimeoirí achomhairc faoi Alt 29 den Acht Oideachais, tugann siad comhairle do thuismitheoirí agus do dhaltaí maidir le feidhmiú na nósanna imeachta um ghearáin scoileanna.

Cad a dhéanaimid

Teagmháil

Achomhairc faoi Alt 29:


R-phost:Section29@education.gov.ie
Seoladh: An Roinn Oideachais, Aonad Riaracháin na nAchomharc faoi Alt 29, Bóthar Mhuileann na mBráthar, An Muileann gCearr, Contae na hIarmhí. N91 H30Y

Phone: 076110 8588

Tuismitheoirí agus Foghlaimeoirí:

Seoladh: An tAonad um Thuismitheoirí agus Fhoghlaimeoirí, Corrna Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí. N37 X659

Teil:  (090) 648 4280 / 3864 / 3869 / 4269 / 3880 / 4263

Féach Freisin

www.tusla.ie

www.ncse.ie

Equality Tribunal