Aonad Pearsanra um Airgeadas Riarachán na Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

Cé Sinn

Comhlíonann Rannóg Pearsanra Airgeadais agus Riaracháin an BOO (An Bord Oideachais agus Oiliúna) réimse d’fheidhmeanna oibríochta agus tacaíochta agus cuireann sí acmhainní ar fáil maidir le deontais a íoc leis na Boird Oideachais agus Oiliúna, agus bíonn sí ag feidhmiú maidir le caidreamh foirne agus pearsanra i dtaca leis na BOOnna.

Cad a dhéanaimid

    • Comhlíonaimid réimse d’fheidhmeanna oibríochta agus tacaíochta agus cuirimid acmhainní ar fáil maidir le hiar-bhunscoileanna agus ceannoifigí de chuid an BOO.
    • Tacaímid le feidhm phearsanra an BOO maidir le foireann riaracháin agus chothabhála in iar-bhunscoileanna agus ceannoifigí de chuid an BOO.
    • Riaraimid maoiniú ionas gur féidir pinsin agus aiscí scoir a íoc le hiar-bhaill foirne na mBord Oideachais agus Oiliúna agus na nInstitiúidí Teicneolaíochta.
    • Cuirimid rialachas agus cuntasacht i mBoird Oideachais agus Oiliúna chun tosaigh, de réir nósanna imeachta airgeadais an Rialtais agus riachtanais reachtúla.

Teagmháíl


R-phost:Financialetb@education.gov.ie

Seoladh: An Roinn Oideachais, Aonad Pearsanra um Airgeadas Riarachán na Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna), Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co na hIarmhí, N37 X659

Teil: (090) 648 4239 / 3883 / 4234 / 3759

Féach Freisin

Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)