an tAonad Beartais ICT (Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide)

Cé Sinn

Déanann an tAonad Beartais ICT (Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide) comhtháthú ICT i dteagasc agus i bhfoghlaim i scoileanna chéad leibhéil agus dara leibhéal a chur chun cinn.

Cad a dhéanaimid

  • Taighde, anailís agus comhairle maidir le beartas a thugann aghaidh ar chomhtháthú ICT i dteagasc agus i bhfoghlaim
  • Comhordú ICT sa Chlár Scoile, i gcomhréir le seirbhísí tacaíochta tosaigh na Roinne i gcomhair scoileanna agus príomhghníomhaireachtaí
  • Maoiniú a chur ar fáil do raon cúrsaí leanúnacha forbartha gairmiúla ICT do mhúinteoirí www.TeacherCPD.ie, i gcomhar le www.scoilnet.ie, an tairseach náisiúnta d’ábhar digiteach a bhaineann leis an gcuraclam atá le húsáid i dteagasc agus i bhfoghlaim (seirbhísí a sheachadann an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST))
  • Maoiniú a chur ar fáil do sheirbhís rochtana leathanbhanda na scoileanna (seirbhísí a sheachadann PDST)

Teagmháil


R-phost:ictpolicy@education.gov.ie
Seoladh: An tAonad Beartais ICT (Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide),
An Roinn Oideachais agus Scileanna,
Corr na Madadh,
Baile Átha Luain,
Co na hIarmhí,
N37 X659

Teil: (01) 889 6413
Facs: (01) 889 2365

Féach Freisin