Aonaid Pholasaí um Leithdháileadh Múinteoirí

Cé Sinn

Is é ról an tAonad Pholasaí um Leithdháileadh Múinteoirí agus Rialachas Scoileanna poist mhúinteoireachta a leithdháileadh ar scoileanna agus ar Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)ar bhealach atá cothrom, trédhearcach agus éifeachtach agus treoir, eolas agus treorú a sholáthar do scoileanna agus do Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) maidir le saincheisteanna rialachais agus polasaí a théann i bhfeidhm ar bhainistíocht laethúil na scoileanna.

Cad a dhéanaimid

  • Acmhainní teagaisc phríomhshrutha seomra ranga a leithdháileadh ar scoileanna i gcomhréir leis an sceideal foilsithe foirne
  • Acmhainní teagaisc a leithdháileadh ar scoileanna dara leibhéal agus ar Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) i gcomhréir leis na critéir fhoilsithe
  • Acmhainní eile teagaisc a leithdháileadh ar scoileanna, amhail tacaíocht teanga, tacaíocht foghlama, poist teagaisc acmhainne etc. i gcomhréir leis na critéir fhoilsithe
  • Na socruithe ath-imscartha do mhúinteoirí a fheidhmiú ar bhealach éifeachtach
  • Tacaíocht riaracháin a sholáthar don Bhord neamhspleách um Achomhairc Foirne.

Teagmháíl

Seoladh: An Roinn Oideachais, An tAonad Pholasaí um Leithdháileadh Múinteoirí agus Rialachas Scoileanna, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co na hIarmhí. N37 X659

Teil:
Bunscoileanna: (090) 648 4155
Iarbhunscoileanna: (090) 648 3998