Tacaíocht TF

Cé Sinn

Tacaíonn an tAonad TF le baint amach chuspóirí gnó na Roinne trí sholáthar córas agus seirbhísí TF.

Cad a dhéanaimid

  • Tacaíocht do agus feabhas ar bhonneagar reatha agus réimse córas agus seirbhísí
  • Cur i gcrích tionscadal ar leith le riachtanais ghnó a chomhlíonadh, lena n-áirítear seirbhísí nua ar líne i gcomhréir le straitéis eGovernment an Rialtais (de réir suíomh gréasáin An Rionn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe), agus
  • Ag sainaithint an dóigh arbh fhéidir teicneolaíocht a úsáid chun éifeachtúlacht agus éifeachtacht eagraíochta a fheabhsú.

Teagmháil

Seoladh:TF atá lonnaithe in oifigí i Baile Átha Luain, Baile Átha Cliath agus Tulach Mhór

Teil:


Baile Átha Cliath : (01) 889 2114

Baile Átha Luain :  (090) 648 3614

Tulach Mhór:          (057) 932 4492