Seirbhísí Dlí

Cé Sinn

Tugann an tAonad um Sheirbhís Dlí comhairle don Aire agus don Roinn ar shaincheisteanna dlí agus cinntíonn siad bainistiú éifeachtach na dlíthíochta, rud a bhfuil an tAire ina pháirtí ann. Ní féidir le hAonad na Seirbhísí Dlíthiúla comhairle dlí a chur ar fáil do dhaoine ná do chomhlachtaí seachas an tAire agus an Roinn. Comhordaíonn an tAonad chlár reachtaíochta na Roinne.

Cad a dhéanaimid

  • Athbhreithniú ar thograí polasaí, go háirithe iad siúd a éilíonn reachtaíocht, d'fhonn réiteach a fháil ar aon saincheisteanna bunreachtúla nó dlí
  • Comhairle a thabhairt ar chur i bhfeidhm na reachtaíochta
  • Idirchaidreamh a dhéanamh leis na soláthróirí seirbhíse a bhaineann le dlíthíocht agus comhairle a thabhairt ar an bpróiseas dlí

Teagmháil

Seoladh: An Roinn Oideachais, Seirbhísí Dlí, Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1. D01 RC96

Teil: (01) 889 2102

Féach Freisin

Clár Reachtaíochta an Rialtais