Roinn Bainistithe Sonraí agus Eolais

Cé Sinn

Treoraíonn agus comhordaíonn an tAonad um Rialachas & Tacaíocht Sonraí cur i ngníomh bearta laistigh de Straitéis Sonraí na Roinne d’fhonn luach sonraí a uasmhéadú chun fianaise a thabhairt atá mar bhonn agus mar thaca le beartais, seirbhísí agus oibríochtaí na Roinne.

Cad a dhéanaimid

  • Cur i ngníomh na mbeart laistigh de Straitéis Sonraí na Roinne a threorú agus a chomhordú
  • Seirbhísí Rialachais agus Tacaíochta Sonraí láraithe corparáideacha a chur ar fáil.
  • Clár Oibre a chomhordú agus a reáchtáil a chuimsíonn tionscadail a bhaineann le bainistiú sonraí, measúnú sonraí agus taighde sonraí faoi mhaoirseacht Fhochoiste an Bhoird um Bhainistíocht, Measúnú & Taighde Sonraí de chuid na Roinne.
  • Cuireann seirbhís riaracháin agus comhordaithe ar fáil maidir le ceisteanna Saoráil Faisnéise agus Bainistíocht Taifead.

Teagmháíl


R-phoist:

Seoladh: An Roinn Oideachais, Roinn Bainistithe Sonraí agus Eolais, Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1. D01 RC96

Teil: (01) 889 6411 / 6579

Féach Freisin: