Rannóg Staidrimh

Cé Sinn

Tá an Rannóg Staidrimh freagrach as bailiú agus anailís sonraí agus treochtaí staitistiúla a bhaineann le cúrsaí oideachais ag an leibhéal náisiúnta. Tá an Rannóg seo freagrach as sonraí a sholáthar d’eagraíochtaí idirnáisiúnta freisin

Cad a dhéamaimid

  • Bailiú, próiseáil, tiomsú agus anailís sonraí
  • Soláthair sonraíd'eagraíochtaí idirnáisiúnta maidir le clárú, múinteoirí, caiteachas agus céimithe
  • Anailís ar threochtaí sonraí agus ar leithdháileadh caiteachais, clárúcháin (coinneáil san áireamh) agus múinteoirí

Teagmháil

R-phost:statistics@education.gov.ie
Seoladh:
Rannóg Staidrimh,
An Roinn Oideachais agus Scileanna, Sráid Maoilbhríde,
Baile Átha Cliath 1
D01 RC96

Teil: (01) 889 2311
Facs: (01) 889 6419

Naisc Ghaolmhara: