Pinsean

Cé Sinn

Déanann an Rannóg Pinsean an scéim pinsean do Mhúinteoirí agus do Chúntóirí do Leanaí a bhfuil Riachtanais Speisialta acu a riar. Soláthraíonn an t-aonad freisin comhairle polasaí agus eolais ar phinsin do Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) d’Institiúidí Teicneolaíochta agus do Choláistí Oideachais.

Cad a dhéanaimid

  • Próiseáil sochar ar dhul ar scor bhall den Scéim
  • Próiseáil sochar do chéilí ar bhás bhall den Scéim
  • Forbairt, athbhreithniú agus leasú an pholasaí aoisliúntais i gcomhar leis an Roinn Airgeadais
  • Soláthar seirbhíse cuimsithí polasaí pinsean agus comhairle do na BOOanna, d’Institiúidí Teicneolaíochta, do BOOanna agus do rannóga eile na Roinne
  • Soláthar eolais chruinn ar theidlíochtaí do bhaill den Scéim

Teagmháil


R-phost:pensions@education.gov.ie
Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, Rannóg Pinsean, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co na hIarmhí. N37 X659


Teil: 090648 – 4189 (idir 2.30 agus 4.00)

Ba chóir go BOOanna, Institiúidí Tríú Leibhéal aguscomhlachtaíeile faoi scáth na Roinne idteagmháil

 

Naisc Ghaolmhara: