Oifig an Ard-Rúnaí

Cé Sinn

Cuireann an oifig seo seirbhís rúnaíochta ar fáil don Ard-Rúnaí agus do chomhaltaí eile an Bord Bainistíochta. Déileálann an oifig seo le Meabhráin don Rialtas agus le Ceisteanna Parlaiminte freisin.

Cad a dhéanaimid.

  • Seirbhísí curtha ar fáil
  • Comhfhreagras, ceapacháin agus fiosrúcháin a phróiseáil
  • Meabhráin don Rialtas a phróiseáil
  • Freagraí ar Cheisteanna Parlaiminte a dháileadh agus a chomhordú
  • Scaipeadh agus comhordú freagraí ar Dhíospóireachtaí faoi Nithe Tráthúla agus ar Dhíospóireachtaí ar an Atráth.

Teagmáil:

R-post: secgen@education.gov.ie

Seoladh:
An Roinn Oideachais agus Scileanna, Oifig an Ard-Rúnaí, Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1. D01 RC96

Teil: (01) 889 2218 / 2226 / 6432