Oifig an Aire

Cé sinn

Feidhmíonn an Oifig i gcáil idirchaidrimh idir an tAire, rannóga eile laistigh den Roinn, le Ranna eile, le comhlachtaí poiblí, le comhpháirtithe Oideachais agus leis an bpobal i gcoitinne.

Cad a dhéanaimid

  • Faisnéisiú a shocrú don Aire ar gach ábhar a bhaineann le hoideachas agus scileanna agus leis an Roinn i gcoitinne
  • Dialann, freastal ar chruinnithe, imeachtaí agus feidhmeanna de chuid an Aire a eagrú
  • Taisteal baile agus coigríche an Aire a shocrú
  • Faisnéisiú agus óráidí ábhartha an Aire a chomhordú
  • Freagraí ón Aire ar uiríll/chomhfhreagras ó chomhaltaí an Oireachtais agus ó bhaill an phobail a ullmhú
  • Tacaíocht don Aire agus é ag freastal ar an Dáil, ar chruinnithe comh-aireachta agus ar gach feidhm eile
  • Rúin chomhaltaí príobháideacha agus gach gnó an Oireachtais a shocrú
  • Fáiltithe Stáit a shocrú

Teagmháil


R-phost:Minister@education.gov.ie

Seoladh:
Oifig an Aire,
An Roinn Oideachais agus Scileanna,
Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1. D01 RC96

Teil: (01) 889 6400