Oifig an tAire Stáit

Cé Sinn

Tá ról idirchaidrimh ag na hoifigí seo idir an tAire Stáit agus rannóga eile laistigh den Roinn, le Ranna eile, le comhlachtaí poiblí, leis na comhpháirtithe Oideachais agus leis an bpobal.

Cad a dhéanaimid

  • Faisnéisiú a shocrú don Aire Stáit ar gach ábhar a bhaineann leis an Roinn Oideachais agus Scileanna agus lena chuid freagrachtaí sa Roinn Fiontar, Trádála agus Nuálaíochta
  • Dialann, freastal ar chruinnithe, imeachtaí agus feidhmeanna de chuid an Aire Stáit a eagrú
  • Taisteal baile agus coigríche an Aire Stáit a shocrú
  • Faisnéisiú agus óráidí ábhartha an Aire Stáit a chomhordú
  • Freagraí ón Aire Stáit ar uiríll/chomhfhreagras ó chomhaltaí an Oireachtais agus ó bhaill an phobail a ullmhú
  • Tacaíocht don Aire Stáit agus é ag freastal ar fheidhmeanna oifigiúla
  • Cinntiú go bhfuil na socruithe cuí i bhfeidhm maidir le freagrachtaí an Aire Stáit i ndáil le gnó an Oireachtais, lena n-áirítear díospóireachtaí atrátha, gnó comhaltaí príobháideacha, ráitis, rúin agus reachtaíocht.

TeagmháilSeoladhAn Roinn Oideachais, Oifig an tAire Stáit, Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1. D01 RC96


Phone: (01) 889 2301 / 2302