Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

Cé Sinn

Is é ról na Múinteoirí agus na gCúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha rialáil a dhéanamh ar na téarmaí agus na coinníollacha fostaíochta a rialaíonn múinteoirí agus cúntóirí riachtanas speisialta atá fostaithe i scoileanna aitheanta.

Cad a dhéanaimid

  • Measúnú a dhéanamh ar iarratais ar Chreidmheas Incriminteach (Múinteoirí Bunscoile agus Iarbhunscoile agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta).
  • Conarthaí Tréimhse Éiginnte le haghaidh ESR a riaradh sa chás go ndéantar Achomhairc don Bhreithneoir.
  • Feidhmiú de réir Cuid 30 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta 2001 a chinntiú ar son na Comhairle Múinteoireachta.
  • Scéim na gCúntóirí Teangacha Iasachta agus scéim Malartaithe na Múinteoirí Iasachta a riaradh ar son na Rannóige Idirnáisiúnta.
  • Ciorcláin a fhoilsiú a rialaíonn earcaíocht agus nósanna imeachta ceapachán múinteoirí (lena n-áirítear poist cheannaireachta agus bhainistíochta) agus Cúntóirí Riachtanais Speisialta.
  • Iarratais a phróiseáil ar bhronnadh liúntas cáilíochta Múinteoirí (féach an ciorclán ábhartha 0008/2013).
  • Measúnú a dhéanamh ar cháilitheacht múinteoirí a bhfuil seirbhís mhúinteoireachta déanta roimh ré acu san earnáil phoiblí i mBallstát eile an AE ar mhaithe le hathscálú a dhéanamh, dar le Ciorclán 0027/2016.

 

Teagmháil

R-phost:teachersna@education.gov.ie

Seoladh:Múinteoirí agus na gCúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí, An Roinn Oideachais, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí. N37 X659

Teil: (090) 648 3734