Láraonad Beartais

Cé Sinn

Is ionann forbairt beartais agus cuid lárnach de sheirbhísí na Roinne. Tá feidhm Taighde agus Forbartha na Roinne á comhordú ag an Láraonad Beartais.

Cad a dhéanamaid

  • Comhordú ar obair choiste taighde agus forbartha na Roinne
  • Athbhreithniú ar thograí beartais
  • Comhordú cláir chomhaontuithe ar mheasúnachtaí Luach-ar-Airgead
  • Tacaíocht do ról na Roinne i ndáil le saincheisteanna éagsúla tras-rannacha agus beartais inmheánaigh.
  • Fóram faoi Phátrúnacht agus Iolrachas san Earnáil Bhunscoile
  • Frithbhulaíochta

Teagmháil

Seoladh: An Roinn Oideachais, Láraonad Beartais, Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1. D01 RC96


Teil: (01) 889 6439 / 6529 / 6549

Féach Freisin

Athbhreithniú Luach ar Airgead

Clár Athbhreithnithe Eagraíochtúil

 

Naisc Ghaolmhara: