Deontais Riachtanas Speisialta agus Deontais Teagaisc

Cé sinn

Is rannán íocaíochtaí airgeadais sinn atá freagrach as deontais éagsúla a phróiseáil do gach bunscoil agus do thuismitheoirí a bhfuil riachtanais speisialta ag a leanaí. Chomh maith leis sin, eisímid íocaíochtaí d’eagraíochtaí, do thionscadail, do chuideachtaí agus do dhaoine aonair éagsúla thar ceann rannóga eile sa Roinn. 

Céard a dhéanaimid

Próiseálaimid an íocaíocht cineálacha éagsúla cúnamh deontais do scéimeanna cosúil leo seo a leanas:

  • An Scéim Deontais um Theagasc Baile
  • An Scéim um Theanga Chomharthaíochta na hÉireann
  • An Scéim um Theagasc Clóscríofa
  • An scéim deontais um Theicneolaíocht Chúnta do bhunscoileanna

Riaraimid cineálacha eile íocaíochtaí agus cúnamh deontais le haghaidh tionscadail, cuideachtaí agus daoine aonair éagsúla thar ceann na Roinne freisin.

Foirmeacha éilimh reatha don scoilbhliain 2018/2019:

Ní mór do gach duine atá ar lorg cúnamh deontais nó cistiúcháin foirm éilimh ar leith a chomhlánú d’fhonn gur féidir an cistiúchán sin a phróiseáil agus a eisiúint. Is iad seo a leanas na foirmeacha éilimh reatha atá in úsáid ag an rannán seo.

Teagasc Baile

Ba chóir d’iarratasóirí a bheith ar an eolas nach féidir glacadh ach le foirmeacha éilimh reatha amháin agus nach féidir glacadh le hiarratais ar chúnamh deontais atá comhlánaithe ar fhoirmeacha éilimh roimhe.

Tá na foirmeacha éilimh sin ar fáil sa rannán Foirmeacha Coitianta den suíomh Gréasáin freisin.

Contact

Rphost:sntg@education.gov.ie

Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, Deontais Riachtanas Speisialta agus Deontais Teagaisc, Corr na Madadh,Baile Átha Luain,Co. na hIarmhí. N37 X659

Teil: (090) 648 3750 / 3748 / 3927