Comhoibriú Thuaidh/Theas

Cé Sinn

Déanann an Rannóg um Chomhoibriú Thuaidh/Theas comhordú agus forbairt ar an gcomhoibriú agus ar an gcomhbheart san oideachas idir an dá chuid d'Éirinn mar oileán, i gcomhar le hinstitiúidí cuí i SAM agus san AE agus i gcomhthéacs Chomhaontú Aoine an Chéasta. Is í príomhfheidhm na Rannóige ná an comhoibriú seo a thabhairt ar aghaidh tríd an gComhairle Aireachta Thuaidh/Theas. Féach Freisin www.northsouthministerialcouncil.org 

Cad a dhéanaimid

  • Comhthadhall leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, le Comhrúnaireacht na Comhairle Aireachta Thuaidh/Theas agus le Roinn Oideachais Thuaisceart Éireann chun cruinnithe den Chomhairle Aireachta Thuaidh/Theas a reáchtáil agus a bhainistiú
  • Comhthadhall leis an Roinn Oideachais agus leis an Roinn Fostaíochta agus Foghlama i dTuaisceart Éireann maidir le cúrsaí oideachais a bhaineann lena gcomhleas.
  • Tionscnaimh comhoibritheacha a fhorbairt idir SAM agus Éire, Tuaisceart agus Deisceart, ina measc Clár Scoláireachta George Mitchell agus Clár Washington Ireland. Féach Freisin www.us-irelandalliance.org
  • Maoniú a sholáthar do raon clár oideachasúil Thuaidh/Theas.

CTeagmháil

Seoladh:
An Roinn Oideachais,
Rannóg um Chomhoibriú Thuaidh/Theas,
Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1. D01 RC96

Teil: (01) 889 6416