An tAonad um Shásamh d'Institiúidí Cónaithe

Cé sinn

Déanann an tAonad um Shásamh d'Institiúidí Cónaithe ar fhreagairt na Roinne ar thionscnaimh le haghaidh drochúsáid leanaí in institiúidí cónaithe a shásamh.

Cad a dhéanaimid

  • Ciste Reachtúil d’Institiúidí Cónaithe a bhunú.
  • Tacaíocht d’fhonn obair an Choimisiúin maidir le fiosrúchán a dhéanamh faoi Mhí-Úsáid Leanaí agus le cur chun feidhme mholtaí Thuarascáil an Choimisiúin a thabhairt chun críche.
  • Freagairt an Rialtais do Thuarascáil an Choimisiúin a bhainistiú.
  • Tacaíocht don Bhord Sásamh d’Institiúidí Cónaithe. 
  • Tacaíocht don soláthar faisnéise d’iarchónaitheoirí scoileanna Saothair nó Ceartúcháin faoin Acht um Shaoráil Faisnéise agus faoi sheirbhís Origins Barnardo’s agus tacaíocht don Bhord Airgeadais Oideachais.
  • Soláthar tacaíochtaí oiriúnacha do mharthanóirí na mí-úsáide leanaí
  • Cur chun feidhme gach gné den Chomhaontú Slánaíochta leis na Pobail

Teagmháil


Seoladh: An Roinn Oideachais, An tAonad um Shásamh d'Institiúidí Cónaithe, Corr na Madadh, Baile Atha Luain, Co na hIarmhí. N37 X659

Teil: (090) 648 3625
Faic: (090) 648 4035

Féach Freisin